บริษัท อีโค่ กรีน โซลูชั่น จำกัด
Your Partner to Go Green and Reliable
EN
TH
Scaling
INDUSTRAIL
Products

 

AQUA
Products

 

HOUSEKEEPING
Products
 
 
 
 
 
 
 

ABOUT US

 

บริษัท อีโค่ กรีน โซลูชั่น จำกัด

          จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ GREENEX ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ซึ่งสกัดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ( Biodegradable ) ไม่มีส่วนประกอบของ Solvent จึงไม่ติดไฟ ทําความสะอาดคราบน้ํามันได้ดี แก้ปัญหาคราบสกปรกต่างๆ รวมทั้ง ใช้ในงาน Cooling System ที่ใช้น้ําเป็นสื่อกลางในการถ่ายโอนความร้อนและการควบคุมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

         GREENEX คือ สารลดแรงตึงผิว ( Natural Surfactant ) ที่สกัดจากพืช ชนิดไม่มีขั้วไฟฟ้า ( Nonionic )ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ได้คุณสมบัติที่โดดเด่น กลไกลการทํางานคือ GREENEX ซึ่งเป็น Natural Surfactant ที่ไม่มีขั้วไฟฟ้าจะทําหน้าที่คล้ายกับมีดขนาดเล็กจํานวนมากเพื่อทําหน้าที่ลดแรงยีดเกาะระหว่างMolecule ของน้ํามันหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนพื้นผิวให้หลุดออกจากกัน ( Inter molecular debonding ) ทําให้สามารถที่จะกําจัดได้ง่ายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

          จากการพัฒนาสารตั้งต้นดังกล่าวเราจึงได้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถทดแทนสารเคมีอันตรายเช่น Aromatic / Hydrocarbon , Chlorinate Solvent , Harsh Chemical เป็นต้น ทําให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

นอกจากการประยุกต์ใช้กับอุสาหกรรมต่างๆ GREENEX ยังคงพัฒนาการใช้งานเพิ่มเติมเช่น Boiler Water Treatment , Inside Engine Cleaning On-Line Cleaning , Turbine Cleaning , Automatic Cleaning , Oil Recovery , Sand Oil Recovery etc.. และถ้าหากโรงงานหรืออาคารแห่งใดที่ต้องการให้เราเข้าไปพัฒนาการใช้งานแบบไม่เหมือนใคร( Customized Application ) เพื่อพัฒนาไปสู่อาคารหรือโรงงานสีเขียว ( Green Factory & Building ) เรายินดีที่จะร่วมเป็นสวนหนึ่งในปณิธานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้

 

CONTACT US

ECO GREEN SOLUTIONS CO.,LTD.

เลขที่ 1/292 หมู่ 9 ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ประเทศไทย

ส่งข้อความสำเร็จ

โทรศัพท์  : 02 583 4739 

แฟกซ์ : 02 583 9989